Vakant
Hem   |    Fastighetsaktörer   |    Ändra/lägg till uppgifter   |    Hjälp
Sök objekt i Hallands län
select
select
select
 
Kommuners främsta verktyg för bästa flytt- och etableringsservice för företag.
Syftet med registret är att skapa förutsättningar för företag att få full information om vilka lediga lokaler/mark som finns till förfogande för underlättande vid etablering eller flytt. För fastighetsaktörerna (kommunala o privata) ger det en gemensam plattform att lägga ut sitt utbud på. Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun och fastighetsaktörer men också ge besökare en möjlighet att öka sin kunskap om vilka resurser som finns på hemmaplan. Registret uppdateras kontinuerligt.

Kostar det något?
Nej, varken sökning, nyregistrering eller uppdatering av lokaler/mark.
 
Hallands län
Vakant uppdateras av Lokalguiden Sverige